Foredrag med Simen Vollan onsdag 12. oktober kl. 19.00

STALAG 380 – Fangertransitt i en fjellbygd

Foredraget omhandler i grove trekk fangehistorien som Oppdal hadde gjennom okkupasjonstiden. Samtidig så blir det også dratt inn ulike hendelser fra andre områder hvor krigen satte sine spor og påvirket Norge. Fx vil fortellingen om "Operasjon Barbarossa" og fangetransittens virksomhet gi et innblikk i hvorfor krigsfanger ble fraktet til Norge og bl.a. plassert i Oppdal. 

Simen Vollan vil også ta for seg de ulike forholdene ved fangeleirene som var i bygda og hvordan fangene hadde det. Videre skal han vise hvordan folket i Oppdal forholdt seg til nazistenes fangevirksomhet i bygda. Stalag 380 var en krigsfangeleir hvor fanger ble fraktet til for også bli sendt videre i arbeidskompanier til andre underleirer. Stalag 380 var en hovedleir hvor de fleste som var uføre og de som generelt ikke var i stand til å jobbe ble plassert. Administrasjonen til Stalag 380 lå der hvor skifer Hotel står den dag i dag mens fangeleiren lå ved der idrettsanlegget nå ligger.

Stalag 380 er en del av Oppdal sin historie som ligger skjult bak andre historiske hendelser. Gjennom den kollektive erindringen og dens påvirkning på den lokale befolkningen har denne delen av historien blitt ansett som en smertefull kulturarv. Det å ta tak i dette temaet og fortelle historien til mennesker og generelt om den fangevirksomheten tyskerne bedrev, blir det også enklere å akseptere den historiske sannheten.

Billett kr. 200,- (inkl. enkel servering)

Kan kjøpes på nettsiden: https://oppdalkulturhus.no, i kulturhusets kafe, eller ved inngangen på museet. 

 

 

 

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!