Arrangement


Kulturminnedagene 2021- 5. september 2021 (gratis arrangement)

Velkommen til årets kulturminnedager på Oppdalsmuseet! Årets tema er Dialog, og med det ønsker vi å sette fokus på inkludering og mangfold både når det gjelder ulik kultur og etnisitet.

Vi har mye å lære av hverandre og vil legge til rette for at alle skal få delta og føle seg velkommen, uansett kjønn, legning, etnisitet, funksjon, alder og bakgrunn. Kulturarven vår har i alle år blitt formet gjennom dialog, møter og  samskaping mellom folk og kulturer, og på Oppdalsmuseet ønsker vi denne dagen å fokusere på  mat, språk, håndverkstradisjoner og ulike former for lek.

 

Program for dagen: Åpningstid: 11. 00 -16.00

 Aktiviteter: 

- Bli med på "speedkurs" i arabisk og matlab med syrisk Dolba og norkse kålruletter (Hoksengstuggu, 1. og 2. etg)

- DialektQuiz- Gåter, ord og uttrykk -- hvor mye kan du om Oppdalsdialekta?  (Skørstadstuggu 1. etg.)

- Bli med å hopp paradis og klinke med klinkekuler, kanskje har du en klappelek vi kan lære? (uteområdet)

 

Utstilling: «Min drakt – min historie»  

Hva slags historier ligger bak opprinnelsen av drakter, og hvilken betydelse har den for det området eller den regionen den kommer fra. En drakt kan fortelle mye om den som bærer den, sivilstatus, opprinnelse, tradisjoner og hvorfor vi bruker den mv. Det vil bli utstilt drakter fra ulike deler av bygda og landet, men også drakter fra andre nasjonaliteter som er representert i kommunen. Noen av draktene kommer på dukker, mens noen vil bære drakten og selv  formidle historien om drakten under dagen. Vi bruker flere av våre flotte museumsbygninger til utstilling denne dagen.

Håndverk:

Lokalt håndverk har alltid stått sterkt i bygda, vi har lange og gode tradisjoner når det kommer til treskjæring- en viktig immateriell kulturarv. En av våre dyktige unge treskjærer vil demonstrere og dele av sine kunnskaper om dette vakre håndverket,  blant annet med tema inne tradisjon og modernitet, fra utskjærte kråskap til utskjærte iphone-deksler (i Bekkastuggu) . En lokal keramiker kommer også til å vise fram sine produkter som er inspirert av gamle tradisjonsmønster i dekoren ( i Dørumsstuggu).

  

kl. 14.00 - 15. 00: Sofaprat på Vikalåven (nb! begrenset antall plasser og førstemann til mølla-prinsippet), programleder Inge Lauritzen.

Folkedrakt, festdrakt og bunad

Med Kjell Haugland, Zieduna Frengstad og Yngvild Norigard

Filminnslag, presentasjon av drakter og samtale om lokal drakthistorie, identitet, nasjonsbygging, opprinnelse, tradisjon – modernitet.

 

Innvandring i 100 år

Med Kjell Haugland, Velida Leto og Ali Toubal

Samtale om nasjonalisme, reisende og de første innvandrerne og deres møte med bondekulturen. Om de som kom fra et annet land, møtet mellom innfødte og tilreisende, egen og andres kultur, kulturimpulser, tilpasning og identitet.

 

De lokale fremmede

Med Kjell Haugland, Ivar Horvli og Gustav Kant

Samtale om sørsamisk historie, oppvekst, reindrift og samisk kultur, spor etter samisk reindrift, samarbeid og interessekonflikter,

 

Matkultur

Filminnslag om norsk og syrisk matlaging

 

Sosiale medier

Vi mener det er viktig at så mange som mulig kan ta del i vårt opplegg for kulturminnedagen, og ønsker derfor å legge til rette for at deler av arrangementet  kan være tilgjengelig for flest mulig. Derfor vil vi legge ut noen innslag på nett i etterkant av dagen slik at alle har muligheten til å se noe av programmet.

Med dette mener vi at vi kan lage en bro mellom det tradisjonelle og det nytenkende innenfor årets tema DIALOG.

Salg av kaffe og vafler. 

Velkommen!

Arrangementet er gratis.  

 

 

17- mai på Oppdalsmuseet

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til nok et år med trivelig 17-mai feiring. Det blir servert god mat, salg av pølser, is, brus og kaffe med gode kaker. Gammeldagse leker for hele familien. Vi holder åpent fra kl. 14.00.

Velkommen!

 

Åpen dag 23. juni 2019

Åpen dag arrangeres for 35. gang den 23. juni kl 12-16. Det blir som vanlig en dag med åpne hus, mange aktiviteter og god servering i trivelige omgivelser. 

Ta med familien og kom på Oppdalsmuseet, det blir gammeldagse leker, bakst i Eldhuset, Sætra, Bekkastuggu og mange andre hus er åpen. Vi får besøk av kopplam og vedder. Det blir barneridning og annet moro. 

Inngang:
Voksne kr 100
Barn kr 50
Familie kr 200
Salg av årskort.

Velkommen!

 

Strikkekafé onsdag 6. mars 2019

Tema: NYHETER - vinterstrikk og trender.

Tidspunkt: 6. mars kl. 19.00

Inngang kr. 100,- kaffe og søtbit på billetten. 
Loddsalg ved Husflidslaget.

Arr.: Husflidslaget, Husfliden og Oppdalsmuseet 

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 415 11 509 

 

Luggumt hovedlogo 300dpi

  

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!