Norges største gravfelt fra vikingtid

Besøk gravfeltet på Vang!

Visste du at Norges største gravfelt fra vikingtid ligger i Oppdal? 

Gravfeltet på Vang er helt unikt og intet mindre enn ett av Nord-Europas største gravfelt fra vikingtid. Feltet består av bortimot 800 gravhauger fra yngre jernalder, særlig vikingtid ca. 800-1000 e.kr., men utgravninger fra 1999 viser gravfunn som i alle fall går tilbake til folkevandringstid ca. 400 -600 e.kr.

En rekke funn herfra vitner om et aktivt gårdssamfunn som ikke var noe som helst isolert her oppe i fjellene.  Her har det vært storstilt jakt- og fangstaktivitet, utstrakt kontakt mellom fjell og fjord og over lengre landegrenser, noe funn av flere Irske gjenstander gir indikasjoner på.

Nå kan du også se noen av gjenstandene funnet på Vang ved å ta turen til Skifer Hotell. Ytterlige funn fra feltet kan du også se i utstillinger ved å besøke Vitenskapsmuseet i Trondheim.  

 

 

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!