Bygdemuseet

Oppdal Bygdemuseum er den gamle kjernen i Oppdalsmuseet, med et trettitalls bygninger fra ulike perioder i Oppdals historie. Her finner du staslige stuebygninger som Skjørstadstuggu (bildet over), Hoksengstuggu og Dørresstuggu sammen med uthus av forskjellige slag: låver, fjøs, kvernhus, badstu, stabbur, smie, seterbu, fiskerbu. Museet har også flere tusen gjenstander fra det gamle bondesamfunnet. En vandring blant og inne i de gamle bygningene blir som en reise i tid. 

 

De lot det ikke bli med bare tanker og idéer, Ola J. Rise og Ola Setrom, da de på et møte den 6. mai 1937 gikk i spissen for å opprette et museumslag i Oppdal. Mange tegnet seg straks som medlemmer, og i drøftingene som fulgte, var det enighet om at det hastet med å ta vare på hus som representerte den gamle lokale byggeskikken.   

En rekke utfordringer av økonomisk og praktisk art ble etter hvert avklart, og sommeren 1954 var Georg Sneve i gang med å lafte opp igjen Bekkastuggu, et bygg i den lokale oppstuggustilen. Dette ble det første huset i Fjellkåsa, området til Oppdal Bygdemuseum.   

Senere er det kommet til en rekke hus og gjenstander som samlet gir en forståelse av hva slags oppgaver den enkelte gård måtte løse i sjølbergingssamfunnet og på hvilken måte. Tilpasninger ut fra de lokale tradisjoner og naturgitte forhold har satt sitt preg på det meste.

 

I tillegg til de primære funksjonene en bygning skal ivareta, gir en vandring mellom de gamle husa i Fjellkåsa en stadig påminnelse om at de uttrykker en lengsel etter å skape noe vakkert, enten det gjelder det arkitektoniske, det håndverksmessige, utskjæringer eller form- og fargevalg. Her ligger også nedarvede tradisjoner som preget livet til de gamle oppdalinger.

bygdemuseet framside steneInformasjon om de forskjellige bygningene og hva de ble brukt til, finner du i Jon Stene: Oppdal Bygdemuseum. Historikk og beskrivelse. Du kan laste ned heftet i pdf-format (2,8 mb) HER.
 

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!