Telesentralen

I Telesentralen blir vi kjent med Oppdals telefonhistorie, som hadde sin spede start i 1894. Museet holder til i bygningen til gamle Skarsem Sentral.
 

Opdal Telefonselskap (stiftet 1894) ble i likhet med de fleste lokale telefonselskaper opprettet og drevet i privat regi. Hovedformålet var å skaffe telefonforbindelse innenfor kommunen og på sikt få lokalnettet knyttet til Telegrafverkets rikstelefon.

Fram til 1920 holdt telefonsentralen til i leide lokaler. Da ble et eldre hus innkjøpt og satt opp igjen på en tomt bygslet av Oppdal Aldersheim. Den nye Skarsem Sentral skulle komme til å bli en populær arbeidsplass for kvinner, og flere ble her så lenge de var yrkesaktive. En av dem bodde også på sentralen sammen med familien sin.

For å bli ansatt krevdes ingen forkunnskaper, men man måtte ha pen stemme, være høflig og elskverdig og dessuten tåle ensidige belastninger på håndledd og hender. Telefondamene ekspederte innenfor bestemte åpningstider. Mot ekstra betaling kunne en bruke telefonen ellers også.

Fra 1946 tok Telegrafverket over alle funksjonene som Opdal Telefonselskap hadde hatt. Sluttstrek for selskapets eksistens ble likevel ikke satt før i 1953. Da var alt avviklingsarbeidet gjort, og ingen hadde lenger noe å kreve av A/S Opdal Telefonselskap. Først i 1972 måtte drifta ved Skarsem Sentral legges ned. Bak dette faktum lå nye tekniske løsninger som gjorde de gamle sentralborda overflødig.

Oppdal Aldersheim overtok senere huset hvor Skarsem Sentral hadde hatt sitt tilhold. I 1996 ble bygningen, etter initiativ fra Eystein Wolden, fraktet til muséet og satt opp med de tekniske installasjonene som hørte samtida til.

logo liten

Besøksadresse Oppdalsmuseet

Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Booking/kontakt tlf: 916 44 172 (Heidi)

 

 

Har du lyst til å være med som frivillig på museet? 

Her er det mange og varierte oppgaver som også du kan være med på.

Ta kontakt med en av våre ansatte, du er hjertelig velkommen!